เคล็ดลับสัมภาษณ์งานให้ได้งาน

สัมภาษณ์งาน

สัมภาษณ์งาน เป็นขั้นตอนสำคัญในการสมัครงาน เพราะเป็นโอกาสที่ผู้สมัครจะได้แสดงศักยภาพและบุคลิกภาพของตนเองต่อหน้าผู้สัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ประทับใจและพิจารณารับเข้าทำงาน สอบสัมภาษณ์ยังไงให้ผ่าน การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสัมภาษณ์งานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำ เคล็ดลับ สัมภาษณ์งานให้ได้งาน เพื่อช่วยให้ผู้สมัครงานสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์และเพิ่มโอกาสในการได้งาน การสัมภาษณ์งาน เป็นขั้นตอนสำคัญในการสมัครงาน ผู้สมัครควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และบุคลิกภาพ เพื่อให้สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์และเพิ่มโอกาสในการได้งาน ต่อไปนี้เป็น 5 เคล็ดลับ การสัมภาษณ์งานให้ได้งาน

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงาน

เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน สิ่งแรกที่ผู้สมัครควรทำก่อนการสัมภาษณ์งาน คือการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานให้ละเอียด สิ่งนี้จะช่วยสร้างความประทับใจแก่ผู้สัมภาษณ์ เพราะแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมงานกับบริษัท และเข้าใจถึงรายละเอียดของตำแหน่งงาน

 • การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน ข้อมูลที่สามารถหาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของบริษัท โครงสร้างองค์กร ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็น
 • สัมภาษณ์งานยังไงให้ได้งาน จากนั้นจึงพิจารณาว่าตนเองมีทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับตำแหน่งงานหรือไม่ หากพบว่ามีทักษะและประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงาน ก็จะสามารถตอบคำถามของผู้สัมภาษณ์ได้อย่างมั่นใจ

2. ฝึกฝนการตอบคำถามสัมภาษณ์งาน

ผู้สมัคร สอบสัมภาษณ์งาน ควรเตรียมคำถามที่จะถามผู้สัมภาษณ์ไว้ด้วย คำถามเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สมัครได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงาน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงาน วิธีการสัมภาษณ์งาน คำถามสัมภาษณ์งานมีหลายประเภท ผู้สมัครควรฝึกฝนการตอบคำถามให้คล่อง เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้อย่างมั่นใจและตรงประเด็น คำถามสัมภาษณ์งานทั่วไป ได้แก่

 • แนะนำตัวเอง
 • เล่าถึงประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
 • เล่าถึงทักษะและความสามารถ
 • เป้าหมายในการทำงาน
 • คำถามเกี่ยวกับบริษัท
สัมภาษณ์งาน
สัมภาษณ์งาน

3. ตรงต่อเวลา

เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการสัมภาษณ์งาน การตรงต่อเวลาแสดงถึงความรับผิดชอบและใส่ใจของผู้สมัคร ผู้สมัครควรไปถึงสถานที่สัมภาษณ์งาน เตรียมสัมภาษณ์งาน ก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวและผ่อนคลายก่อนการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ วิธี สอบ สัมภาษณ์ ผู้สมัครควรแต่งกายให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กร

4. ฟังคำถามให้เข้าใจและตอบคำถามอย่างตรงประเด็น

เทคนิค การ สอบ สัมภาษณ์ งาน เมื่อผู้สัมภาษณ์ถามคำถาม ผู้สมัครควรฟังให้เข้าใจก่อนตอบคำถาม ไม่ควรพูดวกไปวนมาหรือพูดนอกประเด็น

 • ผู้สมัครควรตอบคำถามตามความเป็นจริง อย่าโกหกหรืออวดอ้างเกินความเป็นจริง เพราะผู้สัมภาษณ์สามารถจับได้จากการตอบคำถามของผู้สมัคร
 • เทคนิคสัมภาษณ์งาน การสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์เป็นสิ่งสำคัญในการสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครควรยิ้มแย้มแจ่มใส มองตาผู้สัมภาษณ์ และมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้สัมภาษณ์
 • การพูดจาสุภาพ ชัดเจน และกระชับเป็นสิ่งสำคัญในการสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครควรฝึกซ้อมการตอบคำถามสัมภาษณ์งานเป็นประจำ เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้อย่างมั่นใจและกระชับ

5. ถามคำถามผู้สัมภาษณ์

เทคนิค สัมภาษณ์ งาน ท้ายที่สุดของการเข้าสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครควรถามคำถามผู้สัมภาษณ์เพื่อแสดงความสนใจในบริษัทและตำแหน่งงาน โดยควรถามคำถามที่มีประโยชน์และแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครได้ทำการบ้านมาเป็นอย่างดี

 • วิธีสัมภาษณ์งานให้ผ่าน การถามคำถามกลับผู้สัมภาษณ์เป็นสัญญาณที่ดีว่าผู้สมัครสนใจในบริษัทและตำแหน่งงาน ผู้สมัครควรเตรียมคำถามที่จะถามผู้สัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า วิธีตอบสัมภาษณ์งาน คำถามเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สมัครได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงาน

เตรียมใจเผื่อพลาด

วิธี การ สัมภาษณ์ งาน การเผื่อใจเผื่อพลาด คือ การยอมรับความจริงว่าสิ่งใด ๆ ก็เกิดขึ้นได้ ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง เป็นการลดความคาดหวังและความผิดหวังลง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ผิดพลาดได้ดียิ่งขึ้น การเผื่อใจเผื่อพลาดสามารถทำได้ดังนี้

 • เตรียมตัว สอบ สัมภาษณ์ ตั้งเป้าหมายที่สมจริง การตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไป จะทำให้เราคาดหวังมากเกินไป เมื่อพลาดไปก็จะทำให้ผิดหวังและเสียใจได้
 • ยอมรับความเสี่ยง ทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง เราต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นไว้ และเตรียมรับมือกับผลที่ตามมา
 • เรียนรู้จากความผิดหวัง เมื่อพลาดไปก็อย่าจมอยู่กับความผิดหวัง ให้เรียนรู้จากความผิดหวังนั้น เพื่อที่จะไม่ผิดพลาดซ้ำอีก